Datasikkerhetserklæring

Vi forplikter oss til å behandle personlige kundedata som blir oppgitt i vårt kontaktformular og bestillingsformular, fortrolig. Data som vi registrerer i sammenheng med kundens forespørsel eller bestilling, lagres på våre datamaskiner og brukes utelukkende til oppdragsavvikling og kundeservice. Kundedata blir ikke gitt videre til tredjepart til bruk i reklame, markedsforskning eller liknende formål.

Vi lagrer bare personlige data som kunden oppgir i registreringen og dermed til enhver tid kontrollerer. Det finner ikke sted noen tilknytning til tredjepart for å utføre såkalt profiling. Det finner heller ikke sted noen form for lagring av kundens personlig identifiserbare brukeratferd (tracing). På vår nettside er det ikke installert programmer som samler inn personlige data uten kundens samtykke.

Eier og skaperen av dette website er Druckerei C.H.Beck
Datasikkerhetserklæring   Om oss